احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

ازدواج موقت چیست ؟

بواسطه عقد ازدواج،‌ زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. و عقد غیر دائم (ازدواج موقت) آن است که مدت زناشوئی در آن معین شود مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند”متعه و صیغه“ می‌نامند. در عقد غیر دائم نیز علاوه بر رضایت طرفین، بایستی صیغه عقد خوانده شود که این صیغه را خودزن و مرد می‌خوانند یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند. دستور خواندن عقد غیر دائم در رساله‌های عملیه موجود است .

توجه داشته باشید که: بنا بر نظر اکثر علماء، اگر دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، بخواهد شوهر کند (چه به صورت عقد دائم و چه غیر دائم) چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.
پس ازدواج موقت احتیاج به ایجاب و قبول از طرفین، تعیین مهر و تعیین مدت دارد ؛و این عقد تمام میشود با تمام شدن مدت معین؛ یا اینکه شوهر بقیه مدت را به همسرش ببخشد؛ بعد از تمام شدن مدت زن باید عدّه نگه دارد . فرزندان ثمره این ازدواج بصورت طبیعی ملحق به شوهر میشو د

تعدد زوجات عدد معینی در نکاح موقت شرط نیست بخلاف ازدواج دائم که نکاح بیش از چهار همسر مشروعیت ندارد ولی در بقیه مسائل، اختلافی با ازدواج دائم ندارد مانند حرمت ازدواج با محارم ،حرمت جمع بین دو خواهر ، حرمت نزدیکی در حال حیض و دیگر احکام مانند ازدواج دائم میباشد
 

تفاوت ازدواج موقت با زنا در چیست ؟

فرق ازدواج موقت با زنا چیست که یکی حلال و دیگری حرام است؟ چون در زنا نزدیکی انجام می شود و پولی هم رد و بدل می شود و در ازدواج موقت نیز همینطور است، فقط در ازدواج موقت یک جمله به عنوان صیغه ادا می شود. ازدواج موقت تمام احکام ازدواج را دارد به جز نفقه و بعضی از جزئیات دیگر، اما فرزند از آنها ارث می برد و مسئولیت عدّه نگه داشتن بعد از پایان مدت بر دوش زن می باشد و زن هرگز نمی تواند در این مدت همسر مرد دیگری شود و امثال آن.
ایت الله مکارم شیرازی

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه)

1
سؤال: اگر بانوان از راههاى جلوگیرى از قبیل (قرص، آمپول، کاندوم و ...) استفاده کنند به طورى که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟
پاسخ: برفرض تحقق دخول بلى عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند.

2
سؤال: در ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضاى مدت براى نکاح با خواهر چنین زنى آیا لازم است عده به پایان برسد یا نیازى به پایان رساندن عده نیست ؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید عده منقضى شود.

3
سؤال: آیا احکام رجوع عقد دائم و موقت یکى است؟ مثلاً: اگر مدتى از زمان متعه باقى باشد ومرد بدلایلى زمان باقى مانده را ببخشد آیا مى تواند مجددا رجوع نماید و نیت رجوع کافى است یا اینکه باید دو باره صیغه عقد جارى شود؟
پاسخ: رجوع در متعه مورد ندارد و باید عقد جدید خوانده شود.

4
سؤال: آیا تفاوتى بین صیغه و ازدواج موقت است؟
پاسخ: خیر.

5
سؤال: آیا در صیغه اجازه همسر لازم است؟
پاسخ: خیر.

6
سؤال: آیا مرد مى تواند در مسافرت بدون اجازه زن دایم خود زنى را صیغه نماید؟
پاسخ: مى تواند زن مسلمان را متعه نماید.

7
سؤال: در شرح کتاب شریف (من لا یحضره الفقیه) در ذیل ازدواج مو قت مسأله اى را بدینگونه طرح گشته است که اگر ازدواج موقت انجام گیرد با دخترى باکره و قید شود که تلذذ جسمى و دخول صورت نپذیرد و صرفاً به صحبت و گفتگو بسنده شود دیگر نیازى به اذن پدر نیست. نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟
پاسخ: معظم له اذن پدر را شرط مى داند مطلقاً.

8
سؤال: اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر بدلیل فرهنگ غلط جامعه اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند ؟
پاسخ: جایز نیست و عقد باطل است .

9
سؤال: ازدواج متعه یعنى چه؟
پاسخ: یعنى ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضى از آنها .

10
سؤال: ازدواج موقت با زن بودائى چه حکمى دارد؟
پاسخ: جایز نیست .
 
11
سؤال: من دخترى را به عقد موقت خود در اورده ام آیا بدون دخول با مادرش محرم هستم یا خیر؟
پاسخ: بلى محرم هستید و نظر ایشان هم همین است .

12
سؤال: خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحى در صورتى که دسترسى به زبان انگلیسى و یا زبان هاى دیگر جایز است یا خیر؟
پاسخ: مانعى ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه بعربی خوانده شود واز زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.

13
سؤال: من یک ایرانى هستم که در خارج از کشور زندگى مى کنم آیا مى شود با زنى با مشخصاتى مانند زنى مسیحى که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق مى باشد ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده اند مى شود ازدواج متعه کرد؟
پاسخ: اگر از نظر شرع آنها و عرف مطلقه مى باشد مانعى ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید .

14
سؤال: آیا براى ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومى دارد کسى شاهد باشد یا حضور دو طرف کافى است؟
پاسخ: در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است .

15
سؤال: آیا مى شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا مى شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد؟
پاسخ: اذن پدر حتى در فرض سوال لازم است .

16
سؤال: آیا متعه کردن دختر بالاى 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز است؟
پاسخ: بنا برا احتیاط واجب با اذن پدر یا جد پدرى جایز است.

17
سؤال: مى توان زن شوهردار را صیغه کرد؟
پاسخ: جایز نیست و از گناهان بزرگ است وحرمت ابدی می آورد.

18
سؤال: بنده به علت شغل 3 ماه بدون همسرم باید در کشور ژاپن زندگى کنم . جنابعالى صیغه زن غیر اهل کتاب را جایز ندانسته اید و صیغه اهل کتاب را با رضایت همسر دائمى جایز دانسته اید آیا در شرایط اضطرار صیغه زن کافر بدون رضایت همسر جایز است یا خیر؟
پاسخ: ایشان در عقد موقت با اهل کتاب براى مردانى که با رضایت همسر مسلمان خود قصد ازدواج موقت دارند احتیاط واجب مى کنند شما مى توانید در این مساله به غیر (با مراعات الاعلم فالاعلم) مراجعه کنید .

19
سؤال: بدلیل مسافرتهاى خارجى متعدد اضطراب از به گناه افتادن دارم آیا مى توانم بدون اذن همسرم در مسافرتها ازدواج موقت با اهل کتاب بکنم؟
پاسخ: جایز نیست مگر آنکه مسلمان شود .

20
سؤال: خانمى را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسى نیست با صراحت تمام جواب منفى داد. الان شک دارم که شاید با کسى رابطه داشته است که از زمان و کیفیت آن اطلاعى ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه اى داشته بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟
 
21
سؤال: اگر با زنى که شوهر ندارد نزدیکى کند و با این نیت که صیغه بخواند و اگر فراموش کند در صورتى که هر دو راضى باشند آیا حکم زنا دارد؟ و اگر دارد راه بخشش آن چیست؟
پاسخ: اگرخواندن صیغه را فراموش کند وطى به شبهه است و اگر نه زنا است و باید توبه کند.

22
سؤال: آیا با زنان غیر اهل کتاب بدون هرگونه متعه نزدیکى کرد؟
پاسخ: جایز نیست.

23
سؤال: آیا مى شود با رضایت دختر ازدواج موقت کرد؟
پاسخ: اذن ولى دختر (پدر یا جد پدرى) لازم است و اگر دختر در شؤون زندگى خود مستقل است اذن ولى او ـ بنابر احتیاط واجب ـ لازم است.

24
سؤال: لطفاً متن خطبه ازدواج موقت را بفرمایید (بنده را وکیل کرده اند)؟
پاسخ: اگروکیل شده اید که زن را برای خود عقد موقت کنید کافى است با تعیین مهر و مدت به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتی نفسی فی المدة المعلومة على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسی فی المدة المعلومة على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت و قبول آن باشد.واگر وکیل ازطرفین هستید بگوئید (انکحت موکلتی موکلی فی المدة المعلومة علی الصداق المعلوم ) سپس بگوئید (قبلت النکاح لموکلی کذلک).

25
سؤال: اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر درآیند ؟
پاسخ: جایز نیست و عقد باطل است .

26
سؤال: اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه مى تواند تقاضاى انحلال نکاح را بنماید؟
پاسخ: شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه مى تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفى او را ملزَم به پرداخت کند ولى نمى تواند عقد را فسخ کند.

27
سؤال: ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب (مسیحى، یهودى)چگونه است؟
پاسخ: ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولى ازدواج موقت جایز است مشروط بر اینکه مرد مسلمان همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضایت او صحیح نیست بلکه با رضایت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

28
سؤال: آیا با خواهر زن می توان صیغه موقت خواند ؟
پاسخ: جایز نیست تا وقتی که خواهر او همسریا درعدهٌ شما است .

29
سؤال: در مذهب مسیحیت طلاق را به رسمیت نمى شناسند. ازدواج موقت با زن مسیحى که قانوناً مطلقه است چه حکمى دارد ؟
پاسخ: اگر در عرف آنها به عنوان مطلقه شناخته شود جایز است .

30
سؤال: لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید؟
پاسخ: عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است و اگر مقصود معناى عدّه و متعه است ، عده یعنى مدتى که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش شبهه باید از ازدواج دورى کند و احکام عده را مراعات نماید . و متعه یعنى ازدواج موقت .

31
سؤال: آیا در صیغه عقد موقت رضایت ظاهرى طرفین بدون جارى کردن صیغه کافى است ؟ یا باید صیغه عقد موقت خوانده شود ؟
پاسخ: باید صیغه عقد موقت خوانده شود .

32
سؤال: آیا صیغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟
پاسخ: اگر بتوانند به احتیاط واجب باید عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى دیگر اشکال ندارد مثلاً پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر بگوید قبول کردم.

33
سؤال: آیا براى صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟
پاسخ: لازم نیست .

34
سؤال: آیا اگر زن بگوید که شوهر ندارد کفایت مى کند یا باید تحقیق کرد ؟
پاسخ: کفایت مى کند .

35
سؤال: در چه صورتى اجازه پدر براى زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟
پاسخ: در هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است .

36
سؤال: اگر زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است ؟
پاسخ: لازم است اگر بکر باشد .

37
سؤال: آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟
پاسخ: بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .

38
سؤال: بنده در کشور ژاپن زندگی می کنم که اکثر مردم آن یا بودائی هستند یا دینی‌ ندارند. من برای‌ اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم. لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:1 - آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟2 - آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی‌ انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟3 - اگر گفتند بودائی هستم چه حکمی‌ دارد؟4 - آیا در صورت منفی‌ بودن سوالات فوق میتوان آنها را بعنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟ (خود آنها راغب هستند)؟
پاسخ: 1 - اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود - و لو به اعتراف خود - ازدواج موقت با وی جایز نیست.2 - جایز نیست مگر اینکه عرفاٌ مسیحی‌ یا یهودی‌ باشد.3 - جایز نیست.4 - جایز نیست.

39
سؤال: برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
پاسخ: اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد معه با زن مسیحی و یهودی جایز است .

40
سؤال: چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود و در عین حال نیاز شرعی خود ررا نیز بر آورده ساخت ؟

پاسخ: پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به زن گبوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .
41
سؤال: من با دختری دوستم میتوانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم؟
پاسخ: با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد .

42
سؤال: آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد ؟
پاسخ: اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست .

43
سؤال: بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده و دخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن او خبر داشته باشم آیا بعداً می توانم با اوازدواج کنم؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.

44
سؤال: ضمن سلام نظر حضرت عالی در مورد عده زنان فاحشه را بفرمائید ایا ازدواج موقت با آنها مشکل دارد ؟
پاسخ: ازدواج با انها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد .

45
سؤال: آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه چگونه است؟
پاسخ: خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد میگوید :قبلت .

46
سؤال: برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟
پاسخ: ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید .

47
سؤال: در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟
پاسخ: دختره باکره اگر در شؤون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .

48
سؤال: آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم ودخول ضمن عقد جایز است یا خیر ؟
پاسخ: جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت .

49
سؤال: با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟
پاسخ: در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسامان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .

50
سؤال: آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.
 
51
سؤال: آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم درآید عده دارد یاخیر؟
پاسخ: اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .

52
سؤال: اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
پاسخ: عقد باطل است .

53
سؤال: من دختری 23 سال هستم که که مدت 6سال است خواستگاری دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا 6 ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید؟
پاسخ: بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست ، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم .

54
سؤال: ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
پاسخ: عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

55
سؤال: آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟
پاسخ: اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است.

56
سؤال: آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
پاسخ: بله لازم است.

57
سؤال: اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟
پاسخ: عقد باطل است .

58
سؤال: 1 ـ برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است (چنانچه وی تمایل به اسلام پیدا کرد)؟

2 ـ چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود ودر عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت؟ آیا با توجه به در دسترس نبودن روحانی برای خواندن صیغه خود فرد میتواند اقدام کند؟
پاسخ: 1 ـ اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد با زن مسیحی ویهودی جایز است .

2 ـ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص وتعیین مهر ومدت با دقت می تواند به زن بگوید با توازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر وتا این مدت زمان واوبگوید پذیرفتم واگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .

59
سؤال: آیا میشود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟ وفقط به عنوان مثال گفت : من تو را به مدت 1 ساعت میخواهم به مبلغ فلان مقدار؟
پاسخ: اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر اینصورت زن به مرد میگوید: تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلاً) به فلان مبلغ وسپس مرد میگوید : قبول کردم.

60
سؤال: 1ـ در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند؟

2ـ آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است ؟
پاسخ: 1 ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی بهر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود .

2 ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد .
 
براساس فتوای آیت الله سیستانی
 
 
 
مسائل متفرقه ازدواج موقت - دستور خواندن عقد موقت
 
سؤال 1: لطفاً دستور خواندن عقد موقت را برای اینجانب بیان فرمایید؟
جواب: اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند, بعد از آنکه مدت و مَهر را معین کردند, چنانچه زن بگوید: زَوَّجتُک نفسی فی المدهِ المعلومَهِ علی المَهرِ المعلوم بعد بلافاصله مرد بگوید: قبلتُ این صیغه صحیح می باشد. واگر دیگری را وکیل کنند اول باید وکیل زن به وکیل مرد بگوید: متَّعتُ موکّلتی موکّلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم پس باید بلافاصله وکیل مرد بگوید: قبلتُ لموکلی هذا. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2369)
سؤال 2: تفاوت حقوق زن در ازدواج دائم و موقت را بیان فرمایید؟
جواب: در ازدواج دائم زن مهریه, نفقه, ارث و حق همخوابگی با شوهر دارد بخلاف ازدواج موقت که در آن زن فقط حق مهریه دارد و نفقه و ارث و حق همخوابگی ندارد ـ بلی می تواند در ضمن عقد شرایطی را با رضایت طرفین قرار دهند که در این صورت عمل مطابق آن واجب می شود. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2413 و، م2424 و 2425)
سؤال 3: آیا همزمان می توان دو خواهر را به ازدواج موقت یک مرد درآورد؟
جواب: خیر ـ دو خواهر همزمان نمی توانند در عقد موقت یا دائم یک مرد باشند (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2390 ـ استفتائات امام (ره)، ج3, ص124، س120)
سؤال 4: حداقل و حداکثر زمان ازدواج موقت چقدر است؟
جواب: زمان خاصی تعیین نشده می توانند مثلاً یک ساعت و یا چند سال تعیین کنند لکن چون احکام عقد موقت با دائم تفاوت دارد بهتر است مدت را کوتاه قرار دهند که اگر زوجه از ادامه آن ناراضی بود با پایان مدت جدا شود و نیاز به تقاضای بخشش بقیه مدت از طرف مرد نباشد و اگر مایل به ادامه بودند پس از پایان مدت با عقد جدید و مهریه جدید مجدداً عقد می نمایند. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص379)
سؤال 5: در ازدواج موقت مهریه چقدر باشد؟ آیا با مبالغ کم می توان ازدواج موقت نمود یا خیر؟
جواب: مقدار مهریه که در عقد موقت لازم است با توافق طرفین تعیین می شود و کم و زیاد آن تفاوت نمی کند. (ر.ک تحریر الوسیله، ج2, ص289، م5)
سؤال 6: بعد از اتمام مدت ازدواج موقت زن به چه میزانی باید عدّه نگه دارد؟
جواب: بعد از ازدواج موقت چنانچه نزدیکی صورت گرفته باشد اگر زن عادت ماهیانه می بیند به مقدار 2 بار عادت شدن و پاک شدن از آن و اگر عادت ماهانه نمی بیند و سن او کمتر از حدّ یائسگی است 45 روز عده نگه دارد یعنی از ازدواج با دیگری در این مدت خودداری نماید. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2515)
سؤال 7: آیا ازدواج موقت با یک زن اهل کتاب یا با زنی از اهل تسنن جایز است؟
جواب: با زنان اهل تسنن و زنان اهل کتاب (یهود و نصارا) می توان ازدواج موقت نمود و خواندن صیغه هم با این افراد لازم می باشد. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2397)
سؤال 8: آیا دختر باکره با شرط حفظ بکارت و نشکستن بعضی حریمها می تواند با کسی ازدواج موقت کند؟
جواب: بلی دختر می تواند در عقد موقت شرط کند که نزدیکی انجام نشود البته اذن پدر در ازدواج دختر باکره به نظر بسیاری از فقها شرط است. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2423 و، م2376)
سؤال 9: دختران و پسران دانشجو آیا می توانند در مدتی که در دانشگاه تحصیل می کنند با یکدیگر با اذن پدر ازدواج موقت نمایند؟
جواب: بلی مانعی ندارد و چنانچه ازدواج موقت با توجه به احکام و شرایط آن و با اطلاع خانواده طرفین صورت پذیرد از بسیاری از مفاسد جلوگیری به عمل می آید و از نظر فکری و روحی نیز آرامش خاطر برای آنها حاصل می شود در نتیجه هم پیشرفت درسی بهتری خواهند داشت و هم مرتکب بسیاری از معاصی که ضرر جسمی و روحی برای آنها دارد نمی شوند. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3, ص245، س9)
سؤال 10: تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج موقت چیست؟
جواب: فرزند حاصل از ازدواج موقت حکم سایر فرزندان حلال زاده را دارد که مخارج نفقه آن به عهده پدر است و حضانت آن (پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی) با مادر است ـ البته اگر مادر نخواهد می تواند از ابتدا او را به پدر تحویل دهد. (استفتائات جدید امام (ره)، ج3, ص207، س1)
سؤال 11: اگر زن و مرد قصد برقراری رابطه داشته باشند و صرفاً برای گریز از عذاب وجدان یا عذاب اخروی قبل از آن صیغه عقد موقت بخوانند آیا این عمل حلال محسوب می شود؟
جواب: اگر صیغه عقد موقت با شرایط صحت آن خوانده شود اشکال ندارد بعضی از شرایط آن چنین است, تعیین مدت, تعیین مهریه, و اجازه پدر در صورتی که دختر باکره باشد, خواندن صیغه عقد به نحو صحیح. (ر.ک استفتائات آیت الله مکارم، ج2, ص347، س1009)
سؤال 12: نظر مقام معظم رهبری در مورد ازدواج موقت چیست؟
جواب: طبق نظر معظم له در ازدواج اگر زوجه باکره باشد اذن پدر شرط می باشد خواه موقت باشد و خواه دائم و فرقی بین این دو نیست. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص450)
سؤال 13: زن و مردی از قبل به عقد موقت هم درآمده اند حال تصمیم گرفته اند ازدواج دائم بکنند ولی هنوز مقداری از زمان عقد موقت باقی می باشد آیا نیت بخشیدن زمان باقی مانده در قرائت عقد دائم کفایت می کند یا اینکه حتماً باید بر زبان جاری شود؟
جواب: اگر در مدت عقد موقت, عقد دائم را جاری کنند صحیح نیست و عقد باطل می باشد و بخشیدن مدت لازم است و نیت بخشیدن کافی نیست و باید به زبان بیاورد. ( ر.ک توضیح المسایل 12 مرجع، ج2، م2432 ـ توضیح المسائل آیت الله فاضل، م2577)
سؤال 14: آیا ازدواج موقت با دختران باکره در صورتی که ولیّ نداشته باشند جایز است؟
جواب: ازدواج موقت با دختران باکره در صورت فقدان ولی (پدر, جد پدری) با اذن خود دختر مانع ندارد. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3, ص164، س13)
سؤال 15: اگر در ازدواج موقت زمان آن را 99 سال قرار دهند آیا جایز است؟ و آیا عقد موقت محسوب می شود؟
جواب: در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد موقت یا متعه محسوب می گردد و اینگونه عقود جایز هستند. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2, ص379)
سؤال 16: همانطور که می دانیم مدت زمان بارداری زن 9 ماه است که اگر در عرض این 9 ماه یک خانم، با چند مرد ازدواج موقت کند فرزندش متعلق به کدام یک از این مردها است؟
جواب: اگر پس از نزدیکی با شوهر اول و یا در ایام عدّه متوجه بارداری شود تا پایان مدت بارداری حق ازدواج با دیگری ندارد و پدر کودک همان مرد اول است. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص340)