رشد 12 درصدی تعداد چک های برگشتی

رشد 12 درصدی تعداد چک های برگشتی

 21 هزار 900 ملیارد تومان چک در 8 ماه برگشت خورده است
رشد 12 درصدی تعداد چک‌های برگشتی
 
تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که تا آبان سال قبل حدود 453 هزار و 500 ملیارد تومان چک در اتاق پایاپای بانکی مبادله شده که از این رقم 21 هزار و 900 ملیارد تومان برگشت خورده است.

ایلنا: از هر 8 برگ چک یک برگ در 8 ماه ابتدایی سال 90 برگشت خورده است. در واقع 12 درصد از چک‌های صادره به هر دلیلی فاقد موجودی بوده است.
 
به گزارش ایلنا، تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که تا آبان سال قبل حدود 453 هزار 500 ملیارد تومان چک در اتاق پایاپای بانکی مبادله شده که از این رقم 21 هزار 900 ملیارد تومان برگشت خورده است.
 
این رقم به لحاظ تعداد 12 درصد بیش از دوره مشابه سال گذشته بوده است.
 
از نظر مبلغ نیز حجم چک برگشتنی نزدیک به 5 درصد رشد داشته است.
 
در هشت ماه ابتدای سال نزدیک به 32 میلیون برگ چک به ارزش 453 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این رقم 4 میلیون 100 هزار برگ به ارزش 21 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
 
چک برگشتی علاوه بر آنکه پایین آمدن شاخص اعتماد در بازار را اثبات می‌کند، افزایش آن به معنای تعمیق رکود و نامطلوبی فضای کسب و کار قلمداد می‌شود.