• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

مطالب و مقالات بخش مقالات

باید قانونی خاص برای مقابله با اسید اشی داشته باشیم

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
باید قانونی خاص برای مقابله با اسید اشی داشته باشیم

باید قانونی خاص برای مقابله با اسید اشی داشته باشیم

ادامه مطلب ...

بررسی فقهی و حقوقی معیار سن بلوغ

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی فقهی و حقوقی معیار سن بلوغ

زمانی که سخن از طفل و بزرگسال می‌شود در علم حقوق مبانی و معیارهایی باعث این تفکیک می‌شود یک فرد از زمانی که به دنیا می‌آید، دوران مختلفی را پشت سر می‌گذارد خود دوران کودکی هم به چند مقطع تقسیم می‌شود تکامل عقلی در فرد به صورت تدریجی صورت می‌گیرد در موازین فقهی یک‌سری از ملاک‌ها برای بالغ شمردن فرد در نظر می‌گیرند البته از لحاظ اصول علمی، بالغ شدن فرد به منزله رسیدن به یک رشد عقلی کامل تلقی نمی‌شود در این زمینه به سراغ دکتر حسین مهرپور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم که در پی خواهد آمد

ادامه مطلب ...

نظارت بر سایت های اینترنتی نقض آزادی بیان است

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
نظارت بر سایت های اینترنتی نقض آزادی بیان است

نظارت بر سایت های اینترنتی نقض آزادی بیان است

ادامه مطلب ...

ناجا و حقوق شهروندی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ناجا و حقوق شهروندی

ناجا و حقوق شهروندی

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

مفقه، تکلیف مرد، حق زن

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
مفقه، تکلیف مرد، حق زن

نفقه، تکلیف مرد، حق زن

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

ادامه مطلب ...

آزادی بیان قسمت اول

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
آزادی بیان قسمت اول

آزادی بیان قسمت اول

ادامه مطلب ...

آزادی بیان قسمت دوم

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
آزادی بیان قسمت دوم

آزادی بیان قسمت دوم

ادامه مطلب ...

اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

ادامه مطلب ...

ارث خیار

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ارث خیار

ارث خیار

ادامه مطلب ...

بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی کوچه بن بست

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی کوچه بن بست

بررسی حقوقی کوچه بن بست

ادامه مطلب ...

جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ادامه مطلب ...

وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

ادامه مطلب ...