• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

مطالب و مقالات بخش مقالات

بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

ادامه مطلب ...

گزارش اصلاحی و ابطال آن

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
گزارش اصلاحی و ابطال آن

گزارش اصلاحی و ابطال آن

ادامه مطلب ...

سنگسار در عصر حاضر

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
سنگسار در عصر حاضر

سنگسار در عصر حاضر

ادامه مطلب ...

تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

ادامه مطلب ...

تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه

تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه

ادامه مطلب ...

دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

ادامه مطلب ...

شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهدله

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهدله

شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهدله

ادامه مطلب ...

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ادامه مطلب ...

ضعف شهادت انسانی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ضعف شهادت انسانی

ضعف شهادت انسانی

ادامه مطلب ...

نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

ادامه مطلب ...

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام

ادامه مطلب ...

نحوه اجرای احکام مدنی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اجرای احکام مدنی

نحوه اجرای احکام مدنی

ادامه مطلب ...

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

ادامه مطلب ...

ازدواج در ایران و در فرانسه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ازدواج در ایران و در فرانسه

ازدواج در ایران و در فرانسه

ادامه مطلب ...

مداخله در بحران‌های خانوادگی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
مداخله در بحران‌های خانوادگی

مداخله در بحران‌های خانوادگی

ادامه مطلب ...

پدیده تقلید و رابطه اش با بزهکاری

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
پدیده تقلید و رابطه اش با بزهکاری

پدیده تقلید و رابطه اش با بزهکاری

ادامه مطلب ...

ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

ادامه مطلب ...

کودکان کار رنجی نامانوس، آتیه ای نامعلوم

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
کودکان کار رنجی نامانوس، آتیه ای نامعلوم

کودکان کار رنجی نامانوس، آتیه ای نامعلوم

ادامه مطلب ...

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

ادامه مطلب ...