• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

جدید ترین عنوان ها

مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

نام نویسنده
مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

ادامه مطلب ...

جنایت پدیده ای بهنجار یا نا هنجار؟

نام نویسنده
جنایت پدیده ای بهنجار یا نا هنجار؟

جنایت پدیده ای بهنجار یا نا هنجار؟

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

ادامه مطلب ...

راهکارهای پیشگیری از جرائم کارکنان دولت

نام نویسنده
راهکارهای پیشگیری از جرائم کارکنان دولت

راهکارهای پیشگیری از جرائم کارکنان دولت

ادامه مطلب ...

وکالت و قضاوت حرفه ای ، نیاز ضروری جامعه

نام نویسنده
وکالت و قضاوت حرفه ای ، نیاز ضروری جامعه

وکالت و قضاوت حرفه ای ، نیاز ضروری جامعه

ادامه مطلب ...

آثار طلاق

نام نویسنده
آثار طلاق

آثار طلاق

ادامه مطلب ...

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

نام نویسنده
تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

ادامه مطلب ...

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

نام نویسنده
متن قانون چک با آخرین اصلاحات

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

ادامه مطلب ...

بررسی ارتشا، کمیسیون و پورسانت-قسمت اول

نام نویسنده
بررسی ارتشا، کمیسیون و پورسانت-قسمت اول

بررسی ارتشا، کمیسیون و پورسانت-قسمت اول

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

نام نویسنده
مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

ادامه مطلب ...

زمان تقدیم درخواست اعسار در آیین دادرسی ایران

نام نویسنده
زمان تقدیم درخواست اعسار در آیین دادرسی ایران

زمان تقدیم درخواست اعسار در آیین دادرسی ایران

ادامه مطلب ...

پیامد‌های ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها

نام نویسنده
پیامد‌های ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها

پیامد‌های ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی تضمین های پیمانکار

نام نویسنده
بررسی حقوقی تضمین های پیمانکار

بررسی حقوقی تضمین های پیمانکار

ادامه مطلب ...

نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها

نام نویسنده
نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها

نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها

ادامه مطلب ...

ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند

نام نویسنده
ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند

ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند

ادامه مطلب ...

مسئولیت ناشی از مراقبت نکردن از اموال

نام نویسنده
مسئولیت ناشی از مراقبت نکردن از اموال

مسئولیت ناشی از مراقبت نکردن از اموال

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

ادامه مطلب ...

نحوه اخذ هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

نام نویسنده
نحوه اخذ هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

نحوه اخذ هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

ادامه مطلب ...