• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

جدید ترین عنوان ها

استفاده از عفو تنها شامل احکام قضایی قطعی میشود

نام نویسنده
استفاده از عفو تنها شامل احکام قضایی قطعی میشود

استفاده از عفو تنها شامل احکام قضایی قطعی میشود

ادامه مطلب ...

معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

نام نویسنده
معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

ادامه مطلب ...

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

نام نویسنده
طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

ادامه مطلب ...

بازدید از زندان ها کیفیت صدور آرا را افزایش می دهد

نام نویسنده
بازدید از زندان ها کیفیت صدور آرا را افزایش می دهد

بازدید از زندان ها کیفیت صدور آرا را افزایش می دهد

ادامه مطلب ...

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

نام نویسنده
وکلا و پیشبرد حقوق بشر

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ادامه مطلب ...

بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده

نام نویسنده
بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده

بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده

ادامه مطلب ...

فقر معنوی در ارتکاب جرم نقش اساسی دارد

نام نویسنده
فقر معنوی در ارتکاب جرم نقش اساسی دارد

فقر معنوی در ارتکاب جرم نقش اساسی دارد

ادامه مطلب ...

بررسی قانون تجارت الکترونیک

نام نویسنده
بررسی قانون تجارت الکترونیک

بررسی قانون تجارت الکترونیک

ادامه مطلب ...

تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل‌

نام نویسنده
تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل‌

تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل‌

ادامه مطلب ...

انتقال بین‌المللی فن‌آوری و حقوق مالکیت فکری

نام نویسنده
انتقال بین‌المللی فن‌آوری و حقوق مالکیت فکری

انتقال بین‌المللی فن‌آوری و حقوق مالکیت فکری

ادامه مطلب ...

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

نام نویسنده
لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

ادامه مطلب ...

اگر طرح جامع وکالت رسمی به تصویب برسد

نام نویسنده
اگر طرح جامع وکالت رسمی به تصویب برسد

اگر طرح جامع وکالت رسمی به تصویب برسد

ادامه مطلب ...

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

نام نویسنده
لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

ادامه مطلب ...

حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
حقوق مالی زن پس از طلاق

حقوق مالی زن پس از طلاق

ادامه مطلب ...

انتقال شرط داوری

نام نویسنده
انتقال شرط داوری

انتقال شرط داوری

ادامه مطلب ...

وکالت بلاعزل

نام نویسنده
وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل

ادامه مطلب ...

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

نام نویسنده
احکام سرقت اطفال از منظر فقها

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

ادامه مطلب ...

برسی بحث ازدواج موقت در لایحه خانواده

نام نویسنده
برسی بحث ازدواج موقت در لایحه خانواده

برسی بحث ازدواج موقت در لایحه خانواده

ادامه مطلب ...

این کودکان بی تابعیت اند؟

نام نویسنده
این کودکان بی تابعیت اند؟

این کودکان بی تابعیت اند؟

ادامه مطلب ...

جرائم اینترنتی-مشکلات و راهکارهابر پاه قوانین مالزی(2)

نام نویسنده
جرائم اینترنتی-مشکلات و راهکارهابر پاه قوانین مالزی(2)

جرائم اینترنتی-مشکلات و راهکارهابر پاه قوانین مالزی(2)

ادامه مطلب ...