• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

جدید ترین عنوان ها

حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

نام نویسنده
حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

نام نویسنده
آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

نام نویسنده
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

ادامه مطلب ...

فرار از قانون

نام نویسنده
فرار از قانون

فرار از قانون

ادامه مطلب ...

اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

نام نویسنده
اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

ادامه مطلب ...

شهروندی در دنیای جهانی شده

نام نویسنده
شهروندی در دنیای جهانی شده

شهروندی در دنیای جهانی شده

ادامه مطلب ...

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

نام نویسنده
تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

ادامه مطلب ...

دخالت در کار وکلا به نفع قوه قضائیه نیست

نام نویسنده
دخالت در کار وکلا به نفع قوه قضائیه نیست

دخالت در کار وکلا به نفع قوه قضائیه نیست

ادامه مطلب ...

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی روند

نام نویسنده
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی روند

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی روند

ادامه مطلب ...

افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی

نام نویسنده
افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی

افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی

ادامه مطلب ...

بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

نام نویسنده
بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

ادامه مطلب ...

داد و ستد قولنامه ای-ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

نام نویسنده
داد و ستد قولنامه ای-ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

داد و ستد قولنامه ای-ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

ادامه مطلب ...

ماهیت قراردادهای تجاری

نام نویسنده
ماهیت قراردادهای تجاری

ماهیت قراردادهای تجاری

ادامه مطلب ...

برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

نام نویسنده
برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

ادامه مطلب ...

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

نام نویسنده
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ادامه مطلب ...

پیش‌فروش ساختمان قانونمند می شود

نام نویسنده
پیش‌فروش ساختمان قانونمند می شود

پیش‌فروش ساختمان قانونمند می شود

ادامه مطلب ...

تأمّلی در یک مصوبه

نام نویسنده
تأمّلی در یک مصوبه

تأمّلی در یک مصوبه

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...

پژوهشی در مسولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان

نام نویسنده
پژوهشی در مسولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان

پژوهشی در مسولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان

ادامه مطلب ...

مسولیت کیفری و مدنی پزشک

نام نویسنده
مسولیت کیفری و مدنی پزشک

مسولیت کیفری و مدنی پزشک

ادامه مطلب ...