• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

جدید ترین عنوان ها

اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

نام نویسنده
اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

اقامتگاه به زبان قانون؛ اهمیت و اقسام آن

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

نام نویسنده
ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

نام نویسنده
فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

فهرست اشکال های عقد بودن وصیت

ادامه مطلب ...

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

نام نویسنده
تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

ادامه مطلب ...

ارث خیار

نام نویسنده
ارث خیار

ارث خیار

ادامه مطلب ...

بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

نام نویسنده
بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی کوچه بن بست

نام نویسنده
بررسی حقوقی کوچه بن بست

بررسی حقوقی کوچه بن بست

ادامه مطلب ...

جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

نام نویسنده
جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

نام نویسنده
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ادامه مطلب ...

وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

نام نویسنده
وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

وصیتنامه صحیح راهی برای کاهش اختلافات

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد

ادامه مطلب ...

رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر

نام نویسنده
رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر

رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر

ادامه مطلب ...

مجازات های 3 گانه در انتظار بدهکاران مالیاتی

نام نویسنده
مجازات های 3 گانه در انتظار بدهکاران مالیاتی

مجازات های 3 گانه در انتظار بدهکاران مالیاتی

ادامه مطلب ...

دلالی فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی؟

نام نویسنده
دلالی فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی؟

دلالی فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی؟

ادامه مطلب ...

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی عدالت و قدرت را به خواب میرود

نام نویسنده
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی عدالت و قدرت را به خواب میرود

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی عدالت و قدرت را به خواب میرود

ادامه مطلب ...

مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌ مدیره در شرکت‌ های سهامی

نام نویسنده
مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌ مدیره در شرکت‌ های سهامی

مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌ مدیره در شرکت‌ های سهامی

ادامه مطلب ...

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

نام نویسنده
اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

نام نویسنده
کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

ادامه مطلب ...

تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن

نام نویسنده
تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن

تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...