• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

جدید ترین عنوان ها

اعتبار تحصیل دلایل غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
اعتبار تحصیل دلایل غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اعتبار تحصیل دلایل غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست

نام نویسنده
فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست

فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست

ادامه مطلب ...

بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

نام نویسنده
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

ادامه مطلب ...

حق حضانت و ملاقات با طفل

نام نویسنده
حق حضانت و ملاقات با طفل

حق حضانت و ملاقات با طفل

ادامه مطلب ...

هیچ پزشکی به دلیل تخلفات پزشکی نباید زندانی شود

نام نویسنده
هیچ پزشکی به دلیل تخلفات پزشکی نباید زندانی شود

هیچ پزشکی به دلیل تخلفات پزشکی نباید زندانی شود

ادامه مطلب ...

مسئولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران

نام نویسنده
مسئولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران

مسئولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب ...

پزشک در چه مواردی مسئول مرگ بیمار نیست؟

نام نویسنده
پزشک در چه مواردی مسئول مرگ بیمار نیست؟

پزشک در چه مواردی مسئول مرگ بیمار نیست؟

ادامه مطلب ...

چرا افراد ممنوع الخروج می شوند؟

نام نویسنده
چرا افراد ممنوع الخروج می شوند؟

چرا افراد ممنوع الخروج می شوند؟

ادامه مطلب ...

اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

نام نویسنده
اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

ادامه مطلب ...

قانون و آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ار اضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نام نویسنده
قانون و آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ار اضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون و آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ار اضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

استقلال مالی بزرگترین مشکل زنان مطلقه

نام نویسنده
استقلال مالی بزرگترین مشکل زنان مطلقه

استقلال مالی بزرگترین مشکل زنان مطلقه

ادامه مطلب ...

امکان کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه وجود دارد

نام نویسنده
امکان کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه وجود دارد

امکان کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه وجود دارد

ادامه مطلب ...

اصلاح ماده 33 لایحه حمایت از خانواده

نام نویسنده
اصلاح ماده 33 لایحه حمایت از خانواده

اصلاح ماده 33 لایحه حمایت از خانواده

ادامه مطلب ...

مطبوعات و جرائم مطبوعاتی از ابتدا تا کنون

نام نویسنده
مطبوعات و جرائم مطبوعاتی از ابتدا تا کنون

مطبوعات و جرائم مطبوعاتی از ابتدا تا کنون

ادامه مطلب ...

دیه جنین دختر و سر قبل از دمیده شدن روح ، مساوی است

نام نویسنده
دیه جنین دختر و سر قبل از دمیده شدن روح ، مساوی است

دیه جنین دختر و پسر قبل از دمیده شدن روح ، مساوی است

ادامه مطلب ...

رسانه ها و الزامات حریم خصوصی

نام نویسنده
رسانه ها و الزامات حریم خصوصی

رسانه ها و الزامات حریم خصوصی

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

نام نویسنده
تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

ادامه مطلب ...

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

نام نویسنده
چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

ادامه مطلب ...

بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

نام نویسنده
بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

ادامه مطلب ...