• شماره تماس

    09127199401 - 02122852780

  • آدرس

    تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

مطالب پربازدید

خیار غبن

خیار غبن

غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد

ادامه مطلب ...

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) و تفاوت زنا با ازدواج موقت

ادامه مطلب ...

احکام حقوقی محجورین

احکام حقوقی محجورین

احکام حقوقی محجورین

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی

ادامه مطلب ...

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

ادامه مطلب ...

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل

ادامه مطلب ...

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

ادامه مطلب ...

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست

ادامه مطلب ...

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول

ادامه مطلب ...

بررسی ماهیت حقوقی دیه

بررسی ماهیت حقوقی دیه

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود ‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

ادامه مطلب ...

گزارش اصلاحی و ابطال آن

گزارش اصلاحی و ابطال آن

گزارش اصلاحی و ابطال آن

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی دیه، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی

ماهیت حقوقی دیه، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی

ماهیت حقوقی دیه، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی

ادامه مطلب ...

حدود اختیار مدیر عامل برای انعقاد قرارداد

حدود اختیار مدیر عامل برای انعقاد قرارداد

حدود اختیار مدیر عامل برای انعقاد قرارداد

ادامه مطلب ...

ازدواج در ایران و در فرانسه

ازدواج در ایران و در فرانسه

ازدواج در ایران و در فرانسه

ادامه مطلب ...