هشدار درباره کلاهبرداری به وسیله خودپردازها

هشدار درباره کلاهبرداری به وسیله خودپردازها

دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت: شیوه کلاهبرداری از راه دستگاه‌های خودپرداز همچنان در زرند قربانی می‌گیرد و این موضوع لزوم دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با این چنین شگردهای کلاهبرداری را می‌طلبد.
 
علی میرزا‌بیگی اظهار کرد: در این شیوه افراد کلاهبردار در شهرستان زرند طی تماس با آژانس‌ها‌ی تاکسی تلفنی، رستوران‌ها و اغذیه‌‌فروشی‌ها سفارش کالا را به صورت تلفنی می‌دهند تا آن را به نشانی خریدار ارسال کنند. وی ادامه داد: کلاهبرداران قبل از ارسال کالا برای پرداختن وجه آن، شماره حساب یا کارت عابر بانک صاحب کالا یا راننده آژانس را مطالبه می‌کنند تا وجه را به حساب آنان واریز کنند.
 
منبع : روزنامه حمایت

هشدار درباره کلاهبرداری به وسیله خودپردازها

دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت: شیوه کلاهبرداری از راه دستگاه‌های خودپرداز همچنان در زرند قربانی می‌گیرد و این موضوع لزوم دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با این چنین شگردهای کلاهبرداری را می‌طلبد.
 
علی میرزا‌بیگی اظهار کرد: در این شیوه افراد کلاهبردار در شهرستان زرند طی تماس با آژانس‌ها‌ی تاکسی تلفنی، رستوران‌ها و اغذیه‌‌فروشی‌ها سفارش کالا را به صورت تلفنی می‌دهند تا آن را به نشانی خریدار ارسال کنند. وی ادامه داد: کلاهبرداران قبل از ارسال کالا برای پرداختن وجه آن، شماره حساب یا کارت عابر بانک صاحب کالا یا راننده آژانس را مطالبه می‌کنند تا وجه را به حساب آنان واریز کنند.
 
منبع : روزنامه حمایت

هشدار درباره کلاهبرداری به وسیله خودپردازها

دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت: شیوه کلاهبرداری از راه دستگاه‌های خودپرداز همچنان در زرند قربانی می‌گیرد و این موضوع لزوم دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با این چنین شگردهای کلاهبرداری را می‌طلبد.
 
علی میرزا‌بیگی اظهار کرد: در این شیوه افراد کلاهبردار در شهرستان زرند طی تماس با آژانس‌ها‌ی تاکسی تلفنی، رستوران‌ها و اغذیه‌‌فروشی‌ها سفارش کالا را به صورت تلفنی می‌دهند تا آن را به نشانی خریدار ارسال کنند. وی ادامه داد: کلاهبرداران قبل از ارسال کالا برای پرداختن وجه آن، شماره حساب یا کارت عابر بانک صاحب کالا یا راننده آژانس را مطالبه می‌کنند تا وجه را به حساب آنان واریز کنند.
 
منبع : روزنامه حمایت

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/24786/هشدار-درباره-کلاهبرداری-به-وسیله-خودپردازها/